Vent'anni fa moriva Italo Falcomatà

Sala del Consiglio Comunale di Palazzo San Giorgio, camera ardente per Italo Falcomatà, amici e compagni attoniti e smarriti, i pensieri persi nel vuoto.

VENT’ANNI FA MORIVA ITALO FALCOMATÀ

Incrocio lo sguardo di Rubens Curia al mio fianco ed entrambi quasi all'unisono esclamiamo: Reggio non ha culo! Da qui nasce la prima pagina de Laltrareggina del giorno dopo. 

Ciao Italo, sono passati vent'anni, quel pomeriggio in piazza Duomo c'era anche il grande poeta dialettale Pepè Morabito, i suoi versi dipingono perfettamente la scena:

 

A Italo 

(Sindaco amato)

 

Ti canuscia i quandu, picciriddhu,

mamma Lucia ti dava la poppata;

eri un bambinu vispu, un firringhiddhu

c’a risateddha ‘o mussu avìa stampata,

facendu arretu c’a memoria un volu,

cusì ricordu a Italu figghiolu.

 

Quando viniva a casa tua a chiamari

a Gaetanu, già giuvinotteddhu,

ti viriva ‘nta stanza sgambettari

giriandu allegru com’on macineddhu.

Ora pinzandu bonu, mi nd’addunu

ch’eri a mascotti i mamma e di don Brunu.

 

Vularu l’anni comu fogghi o ventu,

e Italo crisciutu è diventatu

un grandi prufissuri di talentu,

politicu di razza e letteratu.

Di grandi intelligenza, accoppiava

modi gentili e garbu chi ‘ncantava!

 

‘U capisciu u populu regginu

chi eri l’omu giustu e ti vutau,

ti fici nostru primu cittadinu

e la città malata si sanau:

provettu timonieri, iasasti i vili

e Riggiu riturnau bella e gintili.

 

Comu a San Giorgiu fusti un cumbattenti,

‘mazzasti ‘o dragu di lu malaffari,

‘nci dasti sciatu a la Città dolenti

e d’iddha ndi facisti ‘nnamurari.

Purtasti ‘na ventata d’onestà,

di grandi ‘mpegnu, d’operosità.

 

Ma ti spittava, ‘o varcu, ‘a malatia,

‘nu morbu chi cunzuma e non pirduna,

lottasti cu curaggiu, ma pi ttia

non ci fu scampu, non ci fu furtuna.

L’anima bona tua vulau ‘nto celu

e ‘nta Città calau ‘na cappa i gelu!...

 

‘Nu mari i genti, o Duomu, t’osannava,

‘u populu dolenti ti ciangiva,

quando vicinu o’ feretru passava,

-Italo- ti chiamava e t’applaudiva.

Genti di tutti i ceti chi t’amava,

ti dava un baciu e mesta salutava.

 

Calau ‘u silenziu… e subitu sintia

d’aceddhi supr’e rami risbigghiati

chi, cinguettandu comu a litania,

si davunu messaggi sbarruati;

cu’ sapi chi diciva ‘nu ramaci

chi pispissiandu non si dava paci…

 

Ora ndi resta l’orma chi lassasti,

signu perenni ‘i fedi e di bontà,

tu amuri caminandu siminasti

e sintimenti ‘i randi umanità.

E ddha risata ruci, pi cunzolu,

stampata ‘o mussu ‘i quandu eri figghiolu!

 

Fraternamente Giuseppe Morabito

11 dicembre 2001